Profil spoločnosti

Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadom

Marius Pedersen, a.s. so sídlom v Trenčíne je dcérskou spoločnosťou – A/S MARIUS PEDERSEN – najväčšej súkromnej dánskej spoločnosti v oblasti nakladania s odpadmi a na Slovensku sa etablovala ako profesionálna spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti odpadového hospodárstva, údržbe komunikácií a starostlivosti o zeleň.

Ako jedna z najväčších spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu v oblasti odpadového hospodárstva, poskytuje komplexné služby v oblasti nakladania s odpadom. Jej činnosť sa sústreďuje na zákazníkov z komunálnej i podnikateľskej sféry, na priemyselné podniky i obchodné reťazce.

Služby vo vašom meste

Skupina Marius Pedersen vykonáva činnosti v oblasti poskytovania služieb pri nakladaní s odpadmi v nasledovných regiónoch Slovenska: Trenčín, Bratislava, Levice, Veľký Krtíš, Pezinok, Šamorín, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Nováky, Zvolen, Krupina, Banská Bystrica, Vysoké Tatry, Kežmarok, Poprad, Vranov nad Topľou, Košice, Hlohovec, Sabinov, Nitra, Levice, Nová Baňa, Slovenská Ľupča, Hriňová, Sliač a iné. V uvedených regiónoch aktívne vykonáva zber, prepravu, zneškodňovanie komunálneho odpadu, priemyselných a nebezpečných odpadov v úzkej spolupráci s viac ako 400 mestami a obcami, pričom zabezpečuje tieto služby pre takmer 1 000 000 obyvateľov a približne 4 000 podnikateľských subjektov.

Služby poskytujeme

pre viac ako

0
miest a obcí
0
obyvateľov
0
podnikateľských subjektov

Našou výhodou je komplexnosť služieb v odpadovom hospodárstve

Naším bonusom je predvídateľnosť a možnosť spojenia špičkového technického vybavenia a kvalifikovaného personálu firmy s požiadavkami klientov. Kontrakty s obcami sa uzatvárajú spravidla na viac rokov. Našou nemalou výhodou oproti konkurencii je komplexnosť služieb v odpadovom hospodárstve a poradenstvo v oblasti optimalizácie už nastavených procesov. Prioritami sú individuálny prístup k zákazníkovi, ochrana životného prostredia, zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, plnenie legislatívnych a environmentálnych požiadaviek a neustále zabezpečovanie odborného vzdelávania našich zamestnancov. V maximálnej možnej miere sa snažíme vychádzať v ústrety našim zákazníkom, pričom vzájomnú synergiu služieb vieme využívať v rámci celého koncernu Marius Pedersen.

null

Aktívne prispievame k ochrane životného prostredia

null

Neustále zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb

null

Dodržiavame legislatívne a environmentálne požiadavky

null

Zabezpečujeme odborné vzdelávanie našich zamestnancov

Vzdelávame mladšie generácie

Už niekoľko rokov aktívne rozširujeme spoluprácu so školami v regiónoch kde pôsobíme a žiakov vedieme k triedeniu odpadov i separovanému zberu. Organizujeme rôzne školské exkurzie v rámci našich prevádzok, rovnako aj školské zbery priamo v regiónoch, čo sa nám pozitívne vracia späť v ich záujme a kladnom prístupe k životnému prostrediu.