Čistenie lapačov tukov a odlučovačov ropných látok

Lapače tukov sú špeciálne nádoby určené na zachytávanie tukov a olejových nečistôt z reštaurácií, hotelov, závodných kuchýň, mäsokombinátov, cukrární predtým, než sú odpadové vody odvedené do kanalizácie. Lapač tukov slúži ako nádoba, ktorá oddeľuje tuk od odpadovej vody.

Prevádzka lapača si vyžaduje pravidelnú servisnú údržbu. Zanedbanie pravidelných intervalov čistenia spôsobuje jeho zahltenie. Následkom toho sa tuky postupne usádzajú aj na stenách kanalizačného potrubia a výrazným spôsobom obmedzujú prevádzkyschopnosť potrubia. Časom dochádza k jeho úplnému zahlteniu.

Používame špeciálne cisternové a čerpacie vozidlá.

Čistenie lapača tukov zahŕňa: kompletné vyčerpanie tukov a vody, oškrabanie tukov zo stien lapača, vysokotlakové umytie stien a prepážok lapača, vysokotlakové čistenie prítoku a odtoku z lapača, odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu.

Čistenie odlučovačov ropných látok (ORL)

Ide o čerpanie vôd s obsahom voľných ropných látok z odlučovačov vo výrobných halách, autodielňach, garážach, parkoviskách, čerpacích staniciach a pod. Na čistenie odlučovača ropných látok máme k dispozícii špeciálne profesionálne vozidlá vybavené hydraulickou ADR nádržou.

čistenie lapačov tukov

Ďalšie služby v oblasti odpadov