História spoločnosti

Služby
poskytujeme od roku 1925

A/S Marius Pedersen je poprednou dánskou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá modernými metódami nakladania s odpadmi, a to nielen v Dánsku, ale aj v Čechách a na Slovensku.

Firmu A/S Marius Pedersen založil pán Marius Pedersen v roku 1925 ako spoločnosť pre výstavbu ciest a kanalizácii. V ďalšom období sa spoločnosť neustále obchodne rozvíjala. Začiatkom sedemdesiatych rokov mala A/S Marius Pedersen viac ako 200 zamestnancov a ako jedna z prvých v Dánsku sa zapojila do riešenia otázok spojených s likvidáciou odpadu. Spočiatku bola činnosť spoločnosti zameraná na výstavbu a prevádzkovanie skládok, neskôr k službám pribudlo zhodnocovanie odpadu.

Vstup na slovenský trh

Na území  Česko – Slovenskej Federatívnej republiky (ČSFR)  začala  spoločnosť činnosť v roku 1990. Po rozdelení ČSFR vznikli dva samostatné právne subjekty: Marius Pedersen, a.s. v  Slovenskej republike a Marius Pedersen, a.s. v  Českej republike. V roku 2015 si spoločnosť pripomenula dve okrúhle výročia – 90. rokov od založenia spoločnosti v Dánsku a 20. rokov pôsobenia na Slovensku.

marius pedersen

Sme najväčší poskytovateľ služieb v odpadovom hospodárstve na Slovensku

Na Slovensku sa spoločnosť Marius Pedersen etablovala v roku 1995 ako profesionálna spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva. V júni roku 2001 došlo k majetkovému prepojeniu medzi obchodnou skupinou Marius Pedersen a obchodnou skupinou ONYX patriacou do Vivendi Environnement, ktorá od 1. mája 2003 prijala meno Veolia Environnement. Trhová pozícia skupiny Marius Pedersen sa v uvedenom roku výrazne posilnila akvizíciou skupiny LOBBE na Slovensku. Týmto spojením sa skupina Marius Pedersen stala najväčším poskytovateľom služieb v odpadovom hospodárstve na Slovensku.

V roku 2015 došlo ku zmene vlastníckej štruktúry. Turbulentné zmeny na trhu v polovici roku 2014 znamenali predaj 65% podielu firmy Veolia Environnement dánskej spoločnosti. V súčasnosti tak dánsky rodinný fond vlastní spoločnosť Marius Pedersen, ktorej patrí česká dcérska spoločnosť, a tiež aj slovenská spoločnosť Marius Pedersen, a.s. To znamená, že po nedávnej zmene akcionárskej štruktúry je celá spoločnosť výhradne v dánskych rukách.