Mestá a obce

Poskytujeme služby pre 1 000 000 obyvateľov

Spoločnosť Marius Pedersen aktívne vykonáva zber, prepravu, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu v úzkej spolupráci s viac ako 400 mestami a obcami, pričom zabezpečuje tieto služby pre takmer 1 000 000 obyvateľov.