Opotrebované pneumatiky

Odpadové pneumatiky v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepatria do komunálneho odpadu, ani v prípade, že pochádzajú od občana.

Povinnosťou konečného používateľa pneumatík je preto odovzdať použité pneumatiky distribútorom pneumatík.  Odpadové pneumatiky  je možné odovzdať bezplatne v pneuservise, autoservise, v predajni pneumatík, ktoré sú označené ako „Miesto spätného odberu pneumatík“. Spätný zber sa vykonáva bez viazanosti na nákup tovaru či služieb, ako aj  bez ohľadu  na značku pneumatík.

Zoznam zberných miest na použité – ojazdené  pneumatiky je možno nájsť na webovej stránke neziskovej spoločnosti Eltma – www.eltma.sk. Občania bez obáv môžu do týchto zberných miest  odovzdávať použité pneumatiky, pretože tieto miesta majú zvoz garantovaný.