Veľkoobjemový odpad

Veľkoobjemový odpad je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky. Medzi objemný odpad patrí starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod. Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.

Dôležitou súčasťou služieb Marius Pedersen pre obce a mestá je zber, preprava nakladanie s veľkoobjemovými odpadmi, ktoré nie je možné uložiť do štandardných zberových nádob. Pre zvoz tohto odpadu využívame modernú transportnú techniku s hákovými a ramenovými nadstavbami a veľkoobjemové kontajnery. Tieto služby sú určené hlavne pre zber veľkorozmerných odpadov z domácností, jarného a jesenného upratovania a tiež pre zber odpadov vznikajúcich pri stavbách a stavebných úpravách.

Pre účely zberu objemného odpadu Vám radi pristavíme veľkoobjemové kontajnery.