Bežná a zimná údržba komunikácii

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. vykonáva činnosti, ktoré sa týkajú zimnej a bežnej údržby pozemných komunikácii.

Bežná údržba komunikácii zahŕňa činnosti ako manuálne a strojové čistenie a zametanie komunikácií, chodníkov a verejných plôch, kropenie komunikácií, čistenie komunikácií od lístia, strojné zametanie miestnych komunikácií od zimného posypu a prachu. Z ďalších činností spomenieme manuálne a chemické odstraňovanie trávnatých výrastkov, čistenie odvodňovacích žľabov a vývoz malých odpadkových košov rozmiestnených v meste a odpadkových košov so psími exkrementami.

Zimná údržba komunikácií zahŕňa manuálne alebo mechanické odpratávanie snehu, odvoz snehu a strojový posyp komunikácii a chodníkov.

Strojné vybavenie predstavujú vozidlá na špeciálne činnosti – zimná údržba, strojné zametanie a drobná mechanizácia na opravy ciest. Spoločnosť disponuje aj modernými komunálnymi zametacími strojmi s odsávaním.