Kanal MPS

Slovenská spoločnosť KANAL MPS začala pôsobiť na trhu od roku 1997. Staviame na viac ako 20 ročných skúsenostiach a k našej špecializácii patrí: krtkovanie – elektromechanické čistenie kanalizácie, vysokotlakové čistenie kanalizácie a TV monitoring kanalizačného potrubia, frézovanie usadenín v potrubí, čistenie lapačov tukov, čerpanie žúmp a septikov, servis čističiek odpadových vôd, bezvýkopové opravy potrubia, výkopové opravy kanalizačného potrubia, frézovania, čistenie odlučovačov ropných látok, odvoz nebezpečného odpadu a iné.

Šamorínska 39, 903 01 Senec

Služby

Prevádzkové hodiny

Zariadenie na zber odpadov

Livinské Opatovce č. 86
956 32 Livinské Opatovce

Tel.: +421 903 790 419

Pondelok7:0015:30
Utorok7:0015:30
Streda7:0015:30
Štvrtok7:0015:30
Piatok7:0015:30

Kontakt

Kanal MPS
Senec
Šamorínska 39
903 01 Senec

Tel.: 02/45923391

Žirany
Žirany 474
951 74 Žirany

Tel.: 037/7721818

Kontakt na obchodných zástupcov:
Ing. Anna Horváthová
Tel: +421 914 387 357
E-mail: horvathova.a@mariuspedersen.sk