Waste transport, a.s., Banská Bystrica

Spoločnosť Waste transport, a.s. je dcérskou spoločnosťou obchodnej spoločnosti Marius Pedersen, a.s. odo dňa 15.10.2015. Týmto dňom sa spoločnosť Marius Pedersen, a.s. stala jediným akcionárom spoločnosti SITA Slovensko, a.s. Dňa 24.10.2015 bolo zmenené pôvodné obchodné meno spoločnosti SITA Slovensko, a s. na nový názov Waste transport, a.s. Medzi základné ciele spoločnosti patrí vhodné riešenie problémov svojich partnerov v oblasti nakladania s odpadmi a zároveň skvalitnenie životného prostredia v regiónoch, v ktorom pôsobí.

Šalková 4414, 974 11 Banská Bystrica

Služby

Prevádzkové hodiny

Zariadenie na zber odpadov

Šalková 4414
974 11 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 418 6188

Pondelok6:3016:30
Utorok6:3015:30
Streda6:3015:30
Štvrtok6:3016:30
Piatok8:3015:30
Sobota7:0014:00
Zberňa odpadu Dechetteries

Šalková 4414
974 11 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 418 6188

Pondelok8:3017:30
Utorok8:3017:30
Streda8:3017:30
Štvrtok8:3017:30
Piatok8:3017:30
Sobota8:3017:00
OZNAM - POZOR ZMENA!
Oznamujeme našim zákazníkom a obchodným partnerom, že dňa 31.3.2016 zanikla prevádzka Sliač na ul. Hronská 27. Od uvedeného dňa bola prevádzka presťahovaná do Banskej Bystrice a používa adresu: Waste transport, a.s., Šalková 4414, 974 11 Banská Bystrica

Kontakt

Prevádzka Banská Bystrica
Šalková 4414
974 11 Banská Bystrica

Kontakt na obchodného zástupcu:

Marianna Klobušická, +421 903 736 089, klobusicka.m@mariuspedersen.sk

Michaela Uhliarová, +421 911 652 643, uhliarova.m@mariuspedersen.sk

Sídlo spoločnosti:
Waste transport, a.s.
Kukuričná 8
831 03 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Žirany 474
951 74 Žirany