Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce

Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce začala činnosť na prevádzke – Skládka odpadov Úsvit – v roku 2004, pričom do roku 2004 zabezpečovala prevádzku skládky odpadov spoločnosť Lobbe – Žakovce, spol. s r.o. Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce zabezpečuje predovšetkým zneškodňovanie nie nebezpečného, nebezpečného a inertného odpadu od fyzických a právnických osôb.

Žakovce 189, 059 73 Žakovce

Služby

Prevádzkové hodiny

Žakovce - skládka odpadov Úsvit

059 73 Žakovce 189

Tel.: +421 902 999 588

Pondelok7:0015:00
Utorok7:0015:00
Streda7:0015:00
Štvrtok7:0015:00
Piatok7:0015:00
AKTUALITY
Od roku 2009 je na skládke Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce (skládka odpadov Úsvit) v prevádzke kogeneračná jednotka na spaľovanie skládkového plynu. Spaľovaním skládkového plynu, ktorý sa aktívne odčerpáva zo skládkových telies sa vyrába elektrická energia, ktorá je dodávaná do rozvodnej siete.

Kontakt

Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce,
Žakovce 189,
059 73 Žakovce