Druhotné suroviny

Spracovanie druhotných surovín

V Marius Pedersen komunikujeme s množstvom spracovateľov druhotných surovín po celej Európe, aby sme našim zákazníkom dokázali ponúknuť spracovanie a recykláciu čo možno najväčšieho podielu produkovaných odpadov. Recyklácia odpadov našim zákazníkom zároveň prináša nemalý ekonomický efekt. Hlavnými komoditami sú papier a lepenka, plasty, sklo, drevo či kovy. V spolupráci s našimi partnermi zabezpečujeme zhodnocovanie elektroodpadov a prenosných a priemyselných batérií a akumulátorov.

Triedenie a úprava komunálnych i priemyselných odpadov pred samotnou recykláciou či zhodnotením, sa vykonáva na 12 prevádzkach našej spoločnosti strategicky rozmiestnených po celom Slovensku. Pri našich komplexných riešeniach v oblasti druhotných surovín dbáme na dodržiavanie legislatívy platnej v odpadovom hospodárstve.

Spracovanie technických plastov

Od roku 2008 sa v spoločnosti Marius Pedersen venujeme spracovaniu odpadových technických plastov z produkcie automobilového, elektrotechnického či spotrebného priemyslu (drvenie). V rámci našich komplexných služieb v odpadovom hospodárstve za výhodných cenových podmienok zabezpečujeme odber a zhodnocovanie výrobných odpadov z komoditných a technických plastov zahŕňajúcich PC, ABS, PMMA, PCABS, PA, PBT, PEI, PES, PE, PP, PS, PVC a ďalších.

Pre ďalšie informácie neváhajte kontaktovať oddelenie druhotných surovín Marius Pedersen, a.s.
E-mail: pjatko.i@mariuspedersen.sk
Tel.: +421 32 741 78 47

Ďalšie služby v oblasti odpadov