Waste transport, a.s., Mochovce

Spoločnosť Waste transport, a.s. je dcérskou spoločnosťou obchodnej spoločnosti Marius Pedersen, a.s. odo dňa 15.10.2015. Týmto dňom sa spoločnosť Marius Pedersen, a.s. stala jediným akcionárom spoločnosti SITA Slovensko, a.s. Dňa 24.10.2015 bolo zmenené pôvodné obchodné meno spoločnosti SITA Slovensko, a s. na nový názov Waste transport, a.s. Medzi základné ciele spoločnosti patrí vhodné riešenie problémov svojich partnerov v oblasti nakladania s odpadmi a zároveň skvalitnenie životného prostredia v regiónoch, v ktorom pôsobí.

Mochovce 1/1, 935 32 Kalná nad Hronom

Služby

Kontakt

Prevádzka Mochovce:
Mochovce 1/1
935 32 Kalná nad Hronom

Sídlo spoločnosti:
Waste transport, a.s.
Kukuričná 8
831 03 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Žirany 474
951 74 Žirany