Prenájom kontajnerov

Skupina Marius Pedersen umožňuje prenájom nasledovných typov nádob:

  • 110 l, 120 l a 240 l nádoby na komunálny odpad a na separovaný zber
  • 1100 l nádoby na komunálny odpad a na separovaný zber
  • MGB nádoby na komunálny odpad a na separovaný zber
  • Veľkoobjemové kontajnery (VOK)
  • Hákové naťahovacie kontajnery (HNK)
  • Lisovacie kontajnery
prenájom kontajnerov

Ďalšie služby v oblasti odpadov