Prevádzky

Mapa
 •  

  Trenčín

  Zlatovská 2200, 911 05 Trenčín
  Tel.: 032 640 13 40, 652 06 15
  Fax.: 032 640 13 40
  e-mail: mptn@mariuspedersen.sk
 •  

  Bratislava

  Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
  Tel.: 02 446 359 95
  Fax.: 02 444 548 78
  e-mail: bratislava@mariuspedersen.sk
 •  

  Pezinok

  Viničnianska 25, 902 01 Pezinok
  Tel.: 033 640 44 28
  Fax.: 033 640 22 50
  e-mail: pezinok@mariuspedersen.sk
 •  

  Hlohovec - Šulekovo

  Sereďská 1038, 920 03 Hlohovec - Šulekovo
  Tel.: 033 735 01 00,
  Fax: 033 735 01 01
  e-mail: sulekovo@mariuspedersen.sk
 •  

  Piešťany

  Valová 44, 921 01 Piešťany
  Tel.: 033 774 19 54
  Fax.: 033 774 42 42
  e-mail: piestany@mariuspedersen.sk
 •  

  Šamorín

  Veterná 23, 931 01 Šamorín
  Tel./Fax.: 033 640 44 28
  e-mail: samorin@mariuspedersen.sk
 •  

  Sebedražie

  Športová 475, 972 05 Sebedražie
  Tel.: 0902 947 949
  e-mail: novaky@mariuspedersen.sk
 •  

  Zvolen

  Lieskovská cesta 15, Lieskovec, 960 01 Zvolen
  Tel.: 045 532 17 64, 532 29 53
  Fax: 045 547 93 66
  e-mail: zvolen@mariuspedersen.sk
 •  

  Banská Bystrica

  Šalková 4414, 974 11 Banská Bystrica
  Tel.: 048 418 61 88
  Fax.: 048 418 61 89
  e-mail: bbystrica@mariuspedersen.sk
 •  

  Veľký Krtíš

  Škultétyho 37, 990 01 Veľký Krtíš
  Tel.: 047 483 06 31
  Fax.: 047 483 04 36
  Regionálna skládka odpadov vo Veľkom Krtíši
  1289 Priemstav, 990 01 Veľký Krtíš
  Tel.: 0902 947 801
  e-mail: krtis@mariuspedersen.sk
 •  

  Žakovce

  Žakovce 189, 059 73 Žakovce alebo P.O.BOX 68, 058 02 Poprad
  Tel.: 0914 360 888
  e-mail: poprad@mariuspedersen.sk
 •  

  Sabinov - Ražňany

  Ražňany 423, 082 61 Ražňany
  Tel./Fax.: 051 452 08 42
  e-mail: raznany@mariuspedersen.sk
 •  

  Košice

  Cesta do Hanisky 11, 04O 15 Košice
  Tel.: 0902 999 413
  e-mail: kosice@mariuspedersen.sk
 •  

  Vranov nad Topľou

  Toplianska ulica 1040/A, 093 01 Vranov nad Topľou
  Tel.: 057 446 33 63
  e-mail: vranov@mariuspedersen.sk
 •  

  Spoločnosť Pohronie

  Spoločnosť Pohronie a.s.
  Lieskovská cesta 15, Lieskovec
  960 01 Zvolen
  Tel.: (045) 539 49 87 Fax.: (045) 539 49 86
  Skládka odpadov Zvolenská Slatina
  Tel: 0902 262 489
  e-mail: pohronie@mariuspedersen.sk
 •  

  Spoločnosť Šariš

  Spoločnosť Šariš, a.s.
  Námestie Slobody 57
  083 01 Sabinov
  Skládka Ražňany
  Tel.: 051 459 45 80, 0902 999 598
  e-mail: raznany@mariuspedersen.sk
 •  

  Spoločnosť Stredné Považie

  Spoločnosť Stredné Považie a.s.
  Opatovská 1735, P.O.Box 33, 911 01 Trenčín
  Skládka Luštek
  Tel.: 0903 718 100
  e-mail: lustek@mariuspedersen.sk
 •  

  BORINA EKOS

  BORINA EKOS s.r.o.
  Skládka Livinské Opatovce
  Livinské Opatovce č. 86
  956 32 Livinské Opatovce
  Tel.: skládka 0903 790 419
  Fax.: 032 / 743 75 42
  e-mail: borina@mariuspedersen.sk
 •  

  Bzenex BMP

  Bzenex BMP, s.r.o.
  Bzenica č. 344, 966 01 Bzenex
  Tel.: 045 676 91 56
  Skládka odpadov Bzenica - Uhlisko
  Tel: 045 681 29 42
  e-mail: bzenex@mariuspedersen.sk
 •  

  Kopaničiarska odpadová spoločnosť

  Kopaničiarska odpadová spol.
  Skládka v Kostolnom
  Kostolné č. 390, 916 13 Kostolné
  Tel.: 032 7790 550
  mobil: 0902 999 592
  kos@mariuspedersen.sk
  Skládka Rakovice
  Rakovický háj č. 191,
  922 08 Rakovice
  Tel.: 0902 999 591
  kos@mariuspedersen.sk
 •  

  Komplex – odpadová spoločnosť

  KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.
  Skládka Pusté Sady
  č. 131, P. O. Box B/19
  925 54 Pusté Sady
  Tel.: 031 786 12 30
  Fax.: 031 786 12 44
  e-mail: komplex@mariuspedersen.sk
 •  

  Tekovská ekologická

  Tekovská ekologická s.r.o.
  Nový Tekov č.133
  935 33 Nový Tekov
  Tel.: 036 6387 230
  Fax.: 036 6387 219
  e-mail: tekov@mariuspedersen.sk
 •  

  Tatranská odpadová spoločnosť

  Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.
  Žakovce 189,059 73 Žakovce
  Tel.: 0902/999 588
  e-mail: tos@mariuspedersen.sk
 •  

  PETMAS spol. s.r.o.

  Viničnianska cesta 5973/25, 902 01 Pezinok
  Tel.: 033 645 23 12
  e-mail: petmas@mariuspedersen.sk


„Čistota mesta je obrazom ducha a mysle ľudí, ktorí v ňom žijú.“

Marius Pedersen, a.s. – Komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva

Marius Pedersen, a.s. so sídlom v Trenčíne je dcérskou spoločnosťou - A/S MARIUS PEDERSEN - najväčšej súkromnej dánskej spoločnosti v oblasti nakladania s odpadmi. Na Slovensku sa etablovala ako profesionálna spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva, údržbe komunikácií a starostlivosti o zeleň.

Ako jedna z najväčších spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu v oblasti odpadového hospodárstva, poskytuje komplexné služby v oblasti nakladania s odpadom. Jej činnosť sa sústreďuje na zákazníkov z komunálnej i podnikateľskej sféry, na priemyselné podniky i obchodné reťazce.

OZNAM


Týmto by sme Vás radi informovali, že odo dňa 15.10.2015 je jediným akcionárom spoločnosti SITA Slovensko, a.s. obchodná spoločnosť Marius Pedersen, a.s.
Zároveň si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňom 24.10.2015 sa mení obchodné meno spoločnosti SITA Slovensko, a.s. na nový názov spoločnosti Waste transport, a.s.