Veľký Krtíš

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Veľký Krtíš
Prevádzka Marius Pedersen, a.s. Veľký Krtíš zabezpečuje svoje služby v oblasti odpadového hospodárstva pre mesto Veľký Krtíš, okolité obce a podnikateľské subjekty. Spoločnosť je prevádzkovateľom skládky odpadov „Regionálna skládka Veľký Krtíš, Priemstav“.

Zoznam činností

  • prevádzkovanie skládky odpadov na nie nebezpečný odpad
  • preprava odpadov
  • zber komunálnych odpadov a ich zneškodňovanie skládkovaním
  • separovaný zber
  • triedenie a lisovanie odpadov
  • zimná údržba komunikácii


Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov Veľký Krtíš, Priemstav

Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov Veľký Krtíš, Priemstav

Prevádzkové hodiny – skládka odpadov:
Pondelok6:30-15:00
Utorok6:30-15:00
Streda6:30-15:00
Štvrtok6:30-15:00
Piatok6:30-15:00

Marius Pedersen, a.s.
Škultétyho 37, 990 01 Veľký Krtíš
Tel.: 047 483 06 31 Fax.: 047 483 04 36

Regionálna skládka odpadov vo  Veľkom Krtíši
1289 Priemstav, 990 01 Veľký Krtíš
Tel.: 0902 947 801

e-mail: krtis@mariuspedersen.sk

Kontakt na obchodných zástupcov:
p. Jozef Slávik - 0914 360 890,  slavik.j@mariuspedersen.sk
Ing. Stanislav Soyka - 0903 803 084,  soyka.s@mariuspedersen.sk

Aktuality
Článok o zimnej údržbe v týždenníku Pokrok