• All
  • Bratislava
  • Košice
  • Piešťany
  • Spoločnosť Stredné Považie
  • Šulekovo
  • Trenčín
  • Zvolen

Poď si aj ty splniť svoj detský sen a pomôcť nám plniť ten spoločný: sen o krajšom a čistejšom Slovensku. Naša spoločnosť pôsobí na Slovensku v oblasti životného prostredia, konkrétne poskytovania komplexných služieb v nakladaní s odpadmi. Už viac ako 20 rokov ponúkame pracovné príležitosti s dobrými mzdovými podmienkami, zaujímavými benefitmi a nadštandardnými...