Už druhý rok sa snažíme deťom uľahčiť výber budúceho povolania, čím podporujeme ich lepšiu orientáciu vo svete profesií prijateľným zážitkovým spôsobom. K pochopeniu toho, čo dospelí v práci robia, za čo dostávajú peniaze, prispieva naša fiktívna pobočka – domček Marius Pedersen, ktorý je umiestnený v...

V sobotu 24.9.2016 sme v rámci akcie “Hrajme sa na povolania” v bratislavskom obchodnom centre Bory Mall ukázali deťom povolanie smetiara....