Už druhý rok sa snažíme deťom uľahčiť výber budúceho povolania, čím podporujeme ich lepšiu orientáciu vo svete profesií prijateľným zážitkovým spôsobom....

V sobotu 24.9.2016 sme v rámci akcie “Hrajme sa na povolania” v bratislavskom obchodnom centre Bory Mall ukázali deťom povolanie smetiara....