Deň so živou knižnicou

Už druhý rok sa snažíme deťom uľahčiť výber budúceho povolania, čím podporujeme ich lepšiu orientáciu vo svete profesií prijateľným zážitkovým spôsobom. K pochopeniu toho, čo dospelí v práci robia, za čo dostávajú peniaze, prispieva naša fiktívna pobočka – domček Marius Pedersen, ktorý je umiestnený v Meste povolaní v OC Bory Mall v Bratislave.

Dňa 28.2.2017 mali deti z 8. ročníkov rôznych základných škôl v Meste povolaní možnosť oboznámiť sa prostredníctvom 15 živých knižníc (zástupcov jednotlivých spoločností) s rôznymi povolaniami a spolu s programom zloženým so súboru rôznych aktivít zameraných na jednotlivé zložky oblasti kariérneho poradenstva si naplánovať svoju budúcnosť. Našou “Živou knižnicou” bol regionálny riaditeľ prevádzky Marius Pedersen, a.s. v Bratislave, Bc. Štefan Matejčík.

V domčeku Marius Pedersen deťom v rámci tejto jedinečnej akcie vzdelávacieho charakteru predstavil našu spoločnosť, jej aktivity a poskytol im informácie o pracovných možnostiach a pozíciách, ktorými naša spoločnosť disponuje.

Samotná akcia sa stretla s pozitívnou odozvou, a veríme, že sa nekonala poslednýkrát.