Jedným z najefektívnejších nástrojov vzdelávania detí, ktoré v rámci osvety a rozširovania environmentálneho povedomia naša spoločnosť Marius Pedersen využíva, sú exkurzie. Určite veľmi zaujímavou exkurziou boli pre žiakov Základnej školy Kubranská v Trenčíne návštevy dvoch miest – zberného dvora Marius Pedersen v Šulekove a skládky...