Naša prevádzka vo Zvolene uviedla začiatkom jesene do činnosti novú optickú linku, ktorá patrí vďaka vysokému stupňu robotizácie a vysokej kvalite triedenia medzi najmodernejšie technologické zariadenia svojho druhu. Slávnostná kolaudácia modernej optickej linky sa uskutočnila 5. októbra. Marius Pedersen má druhú takúto linku, prvú firma inštalovala...