Na prevádzke vo Zvolene sme slávnostne skolaudovali novú optickú linku

Naša prevádzka vo Zvolene uviedla začiatkom jesene do činnosti novú optickú linku, ktorá patrí vďaka vysokému stupňu robotizácie a vysokej kvalite triedenia medzi najmodernejšie technologické zariadenia svojho druhu. Slávnostná kolaudácia modernej optickej linky sa uskutočnila 5. októbra.

Marius Pedersen má druhú takúto linku, prvú firma inštalovala pred dvoma rokmi na jar na prevádzke v Šulekove pri Hlohovci.
„Kým doteraz sme pri jednej pracovnej zmene dokázali spracovať 1,5 tony plastového odpadu pri manuálnom triedení, na optickej linke zvládneme spracovať s rovnakým počtom ľudí takmer päťnásobne väčšie množstvo odpadu. Pri jednozmennej prevádzke je to päť ton plastového odpadu,“ prezentoval výhody novej linky riaditeľ zvolenskej prevádzky Jozef Pivka.
Optická linka spracováva plastový odpad z okresov Zvolen, Detva, Krupina a Banská Bystrica. „Uvažujeme, že začneme dovážať plastový odpad aj zo susednej prevádzky v Sebedraží. Pri rozšírení na dvojzmennú prevádzku znásobíme objem spracovaných plastov na 10 ton denne, pri trojzmennej na 15 ton. To je už kapacita na stredoslovenský kraj,“ vysvetlil J. Pivka. Pri trojzmennej prevádzke by zariadenie bolo schopné roztriediť v danom regióne až 4 500 ton plastového odpadu ročne.
Triediacu linku obsluhuje tohto času pri jednozmennej prevádzke desať ľudí, ďalší traja sú na lisovni.
Investícia do linky dosiahla 1 milión eur bez DPH. Stavebné úpravy predstavovali zhruba 330-tisíc eur, technologické cca 665- tisíc eur, pričom polovicu technologickej investície (334-tisíc eur) získala firma dotáciou z Recyklačného fondu.

Hoci je nová optická linka inteligentné zariadenie, plastový odpad pozbieraný z kontajnerov musí byť najskôr triedený manuálne. Pracovníčky haly vyberajú z odpadu plasty, ktoré by mohli v ďalšom jeho spracovaní poškodiť linku, alebo by sa tieto už v procese triedenia nazachytili. Medzi takéto plasty patria aj igelitové tašky a rôzne plastové pásky. Po prvej fáze ručného triedenia prechádza odpad popod magnetický separátor, ktorý zachytí prípadný obsah kovov, a ktorý zároveň chráni ďalšie stroje pred poškodením.
Potom nasleduje balistický separátor, ktorý odpad roztriedi podľa veľkosti a tvaru. Zvlášť oddelí ploché obaly, akými sú fólie, zvlášť PET fľaše či obaly na drogériový tovar. Následne infračervené svetlo roztriedi odpad, najmä PET fľaše, na základe farby. Do inej sekcie pošle modrú fľašu, do inej číru či zelenú.
Odpad, ktorý vznikne pri triedení, a tiež ďalšia zmes rôznorodých plastov, na ktoré na trhu nie je ďalší spracovateľ, Marius Pedersen energeticky zhodnocuje ako alternatívne palivo pre cementárne. „Za to, že od nás odpad cementáreň zoberie, musíme ale zaplatiť. Je to ale vždy lepšia alternatíva, ako by mal skončiť na skládke,“ objasnil J. Pivka.