K pohode na Pohode tento rok prispel aj Marius Pedersen

Skončil sa ďalší ročník hudobného festivalu Pohoda, ktorý sa každoročne aktívne snaží znižovať dopad na životné prostredie separáciou obalov z plastov, papiera, kovu a bio-odpadu. Zametanie betónovej plochy a nakladanie so vzniknutými zmiešanými obalmi i s vyseparovanými zložkami zabezpečovala na festivale Pohoda 2018 naša spoločnosť Marius Pedersen.

Areál letiska počas Festivalu Pohoda je okrem hudby a pohody vždy plný farieb, no ani naše farebné kontajnery ste nemohli prehliadnuť. Nádoby na plasty, papier a zmesový komunálny odpad boli strategicky rozmiestnené na každých cca 50-tich metroch v dostatočnom počte tak, aby bolo pre návštevníkov triedenie odpadu čo najjednoduchšie a prístupné.

Na festival sme spolu priviezli takmer 350 ks 1 100 l kontajnerov, 50 ks 240 l a 25 ks 120 l smetných nádob. Všetky boli označené rozlišovacími nápismi a mohli ste ich nájsť doslova na každom kroku, v blízkosti pódií, v stanových mestečkách i gastrozónach (bio-odpad z gastro stánkov bol v tomto ročníku takisto separovaný samostatne). Nádoby na sklo boli pristavené aj pri vstupných bránach do areálu a končili v nich všetky sklenené fľaše prinesené návštevníkmi.

Na ploche letiska boli organizátormi zriadené i špeciálne triediace centrá, kam dobrovoľníci prinášali vo vreciach vyseparované zložky. Marius Pedersen dodal zberné nádoby aj na tieto zberné miesta, kde ste mali možnosť aktívne sa zapojiť do triedenia odpadu a od vyškolených pracovníkov sa dozvedieť viac informácií o kolobehu jednotlivých materiálov.

pohoda 2018
Zametanie betónovej plochy prebiehalo vždy nadránom a zvoz odpadu sa uskutočňoval každý deň od 3.30 hod. do začiatku ranného programu, ale i popoludní po 15.00 hod. Počas trvania akcie boli nádoby a kontajnery operatívne premiestňované na miesta s vyššou tvorbou odpadu (napríklad v zadnej časti Gastrozóny prebiehala zber a odvoz odpadu najdynamickejšie, keďže tvorba zmiešaných odpadov bola najvyššia práve tu).


Rovnako ako organizátorom festivalu, i nám záleží na životnom prostredí, preto ďakujeme všetkým návštevníkom, že sa spolu s nami zapojili do triedenia odpadu a aktívne tak prispeli k jeho ochrane. Ďakujeme touto cestou aj organizátorom Pohody za perfektnú a bezproblémovú spoluprácu a za cestu, ktorou pri nakladaní s odpadom idú.