Ako správne triediť odpad?

Ostatný odpad triedime nasledovne:

Elektroodpad

PATRÍ SEM: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky, atď.

NEPATRÍ SEM: neúplné elektrospotrebiče (bez elektromotorov, kovových častí, atď.)

KAM s elektroodpadom: vyložiť v čase zberu veľkoobjemového, drobného stavebného a nebezpečného odpadu pred dom, alebo doniesť na Zberný dvor. Tohto odpadu sa môže občan zbaviť aj v čase jarného alebo jesenného upratovania, ktoré organizujú niektoré mestá.

Veľkoobjemový odpad

PATRÍ SEM: starý nábytok, umývadlá, radiátory, kuchynské linky, koberce, atď.

NEPATRÍ SEM: bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo, atď.

KAM s veľkoobjemovým odpadom: vyložiť v čase zberu veľkoobjemového, drobného stavebného a nebezpečného odpadu pred dom alebo doniesť na Zberný dvor. Tohto odpadu sa môže občan zbaviť aj v čase jarného alebo jesenného upratovania, ktoré organizujú niektoré mestá.

Drobný stavebný odpad

PATRÍ SEM: drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, sadrokartónu, atď.

NEPATRÍ SEM: stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB, atď.)

KAM s drobným stavebným odpadom: vyložiť v čase zberu veľkoobjemového, drobného stavebného a nebezpečného odpadu pred dom alebo doniesť na Zberný dvor.

Naše služby pre občanov a školy