Triedenie odpadu

Od júla 2016 obce a mestá neplatia zberovým spoločnostiam za zber a odvoz triedeného odpadu – papieru, plastov, kovov a skla. Tieto položky za nich uhrádzajú výrobcovia a dovozcovia vytriedených komodít, ktoré poverili svojím zastupovaním organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Pre občana to znamená, že v súlade so zákonom o odpadoch neplatí za vytriedený papier, plasty, kovy a sklo. Od 1. mája 2017 ani za nápojové kartóny, tzv. viacvrstvové kombinované materiály. Cieľ obcí a OZV je rovnaký – postupne znižovať množstvo komunálneho odpadu, a zároveň zvyšovať množstvo triedených zložiek papier, sklo, plasty a kovy. Občan je tak motivovaný ku zvyšovaniu podielu triedeného odpadu na trhu s komunálnym odpadom. 

Spoločnosť Marius Pedersen sa zaoberá prevádzkovaním systému triedenia a využitia odpadu. V rámci svojich činností sa stará o triedenie a recykláciu papiera, plastov, skla, nápojových kartónov, kovov a ďalších znovu využiteľných materiálov.

Nádoby na triedený zber musia byť podľa nového zákona farebne rozlíšené: do žltej nádoby je možné ukladať plasty (zákon umožňuje ich ukladanie spoločne z kovovými obalmi a viacvrstvovými kombinovanými materiálmi – tetrapakmi), do zelenej nádoby len sklo, do modrej len papier.

Naše služby pre občanov a školy

Triedenie odpadu

Informácie pre školy

Súťaže

Vedeli ste, že...

Ostatné