Informácie pre školy

Napriek tomu, že sa o triedení odpadu v médiách už roky hovorí a píše, výsledky stále nie sú dostatočné. Preto sme si v spoločnosti Marius Pedersen povedali,  že začať treba od najmenších  – od detí. V rámci svojich aktivít sme sa rozhodli prispieť k podpore vzdelávania predovšetkým detí z materských a základných škôl. Prostredníctvom hry ich chceme naučiť správne triediť odpad a vybudovať si pozitívny vzťah k ochrane životného prostredia a nášho okolia.

Okrem environmentálnych aktivít, prednášok, exkurzií a praktických cvičení triedenia odpadu podporujeme aj zbery papiera a plastov na školách. Veríme, že ak triediť odpad naučíme DETI, oni to naučia RODIČOV.

V tom, čo robíme, sa snažíme neustále zlepšovať a postupne do environmentálnych aktivít zapájame všetky naše prevádzky. Veľkou odmenou bolo pre nás udelenie prestížneho ocenenia VIA BONA SLOVAKIA 2014. Naša spoločnosť Marius Pedersen, a.s. – prevádzka Zvolen získala verejné uznanie od Nadácie Pontis v kategórii Zelená firma.

Naše služby pre občanov a školy