Dotazník spokojnosti

Vážení občania,

ďakujeme Vám, že využívate služby poskytované našou spoločnosťou. Našim poslaním je poskytovať kvalitný a profesionálny environmentálny servis v súlade s požiadavkami systému manažérstva kvality v zmysle STN EN ISO 9001:2015. Neustále hľadáme spôsoby ako zlepšovať svoje služby smerom k Vám. Proces zdokonaľovania kvality nami poskytovaných služieb a zlepšovania vzťahov s našimi zákazníkmi je pre nás dôležitý a je možný iba neustálym prijímaním spätnej väzby. Preto by sme Vás radi poprosili o vyplnenie dotazníka. Vami vybrané odpovede, prosím, označte, prípadne doplňte text do voľných polí.

Ďakujeme za Váš čas strávený vyplnením dotazníka. Vaše  ohodnotenie našej práce je pre nás významnou informáciou. Budeme Vám vďační aj za podnety a návrhy na zlepšenie našej činnosti.

S úctou,
Marius Pedersen, a.s.

Meno a Priezvisko:
Mesto/obec:
E-mail*:
Tel.:

*povinné polia


 1. Vyhovuje Vám spôsob vývozu z hľadiska napĺňania nádob?
 2. ÁnoNie

 3. Ak nie, čo by ste na vývoze zmenili?
 4. Typ nádoby:

  MenšiaVäčšiaŽiadna zmena

  Počet nádob:

  MenejViacŽiadna zmena

  Frekvencia vývozu:

  Menej častoČastejšieŽiadna zmena

 5. Ste spokojní so správaním sa posádok vozidiel:
 6. Manipulácia s nádobami:

  ÁnoNie

  Upratanie stanovišťa - aj odpad mimo nádob:

  ÁnoNie

  Umiestnenie nádob na pôvodné miesto:

  ÁnoNie

 7. Máte možnosť triediť odpad vo vašej obci/meste?
 8. ÁnoNie

 9. Ak áno, čo by ste na systéme triedenia vo vašej obci/meste zmenili?
 10. Typ nádoby:

  MenšiaVäčšiaŽiadna zmena

  Počet nádob:

  MenejViacŽiadna zmena

  Frekvencia vývozu:

  Menej častoČastejšieŽiadna zmena

 11. Máte možnosť kompostovať odpad vo vašej obci/meste?
 12. ÁnoNie

 13. Ak áno, akým spôsobom?
 14. Vlastné kompostoviskoObecné/mestské zariadenie na kompostovanie odpadov

 15. Miesto pre Vaše návrhy a pripomienky (resp. hodnotenie prístupu personálu, s ktorým ste prišli do kontaktu):
 16. Hodnotená prevádzka:


Vyplnený dotazník môžete tiež poslať:

 

 • poštou na adresu: Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín
 • mailom na: dotazniky@mariuspedersen.sk
 • alebo ho odovzdajte zástupcovi našej spoločnosti na našej najbližšej pobočke

 

Stiahnuť dotazník

 

S úctou,

Marius Pedersen a.s.

Vaše odpovede, ako aj Vaše osobné a pracovné údaje, ktoré nám formou tohto dotazníka zveríte, budú použité LEN PRE NAŠU INTERNÚ POTREBU a nebudú dané k dispozícii žiadnym tretím osobám.