Dotazník spokojnosti

Vážení zákazníci / obchodní partneri,

ďakujeme Vám, že využívate služby poskytované našou spoločnosťou. Našim poslaním je poskytovať kvalitný a profesionálny environmentálny servis v súlade s požiadavkami systému manažérstva kvality v zmysle STN EN ISO 9001:2015. Neustále hľadáme spôsoby ako zlepšovať svoje služby smerom k Vám. Proces zdokonaľovania kvality nami poskytovaných služieb a zlepšovania vzťahov s našimi zákazníkmi je pre nás dôležitý a je možný iba neustálym prijímaním spätnej väzby. Preto by sme Vás radi poprosili o vyplnenie dotazníka. Vami vybrané odpovede, prosím, označte, prípadne doplňte text do voľných polí.

Ďakujeme za Váš čas strávený vyplnením dotazníka. Vaše  ohodnotenie našej práce je pre nás významnou informáciou. Budeme Vám vďační aj za podnety a návrhy na zlepšenie našej činnosti.

S úctou,
Marius Pedersen, a.s.

Meno a Priezvisko*:
Názov spoločnosti/firmy/organizácie*:
Adresa*:
IČO:
E-mail*:
Tel.:
Oblasť Vašej činnosti*:

*povinné polia


I. Ako ste boli spokojní s našou službou / spoluprácou (hodnotenie obchodného zástupcu, resp. dispečera, vedúceho strediska, s ktorým ste komunikovali):

 1. Meno zamestnanca:
 2. Vystupovanie zamestnanca:
 3. VýborneVeľmi dobreDobreDostatočneNedostatočne

 4. Úroveň komunikácie / obchodného rokovania ( spôsob komunikácie, odbornosť, ústretovosť):
 5. VýborneVeľmi dobreDobreDostatočneNedostatočne

 6. Schopnosť riešiť Váš problém a  plniť Vaše požiadavky?
 7. VýborneVeľmi dobreDobreDostatočneNedostatočne

 8. Spracovanie objednávok a cenových ponúk (úplnosť, rýchlosť vybavenia, odborná a technická úroveň):
 9. VýborneVeľmi dobreDobreDostatočneNedostatočne

 10. Informovanosť o poskytovaných službách / aktivitách (množstvo a kvalita informácii o nami poskytovaných službách, rozsah služieb, nové služby, prospektový materiál):
 11. VýborneVeľmi dobreDobreDostatočneNedostatočne

 12. Čo by ste zmenili, vylepšili, odporučili?:


II. Ako ste spokojní, resp. ako hodnotíte:

 1. Výšku poplatkov, resp. cien v porovnaní s kvalitou poskytovaných služieb?
 2. VýborneVeľmi dobreDobreDostatočneNedostatočne

 3. Harmonogram vývozu odpadov?
 4. VýborneVeľmi dobreDobreDostatočneNedostatočne

 5. Plnenie termínov odvozu odpadu?
 6. VýborneVeľmi dobreDobreDostatočneNedostatočne

 7. Veľkosť, označenie a celkový vzhľad zberných nádob a kontajnerov?
 8. VýborneVeľmi dobreDobreDostatočneNedostatočne

 9. Nové možnosti spojené s triedeným zberom odpadu? (nádoby, kontajnery, zberné dvory, ...)
 10. VýborneVeľmi dobreDobreDostatočneNedostatočne

 11. Ako hodnotíte naše služby v oblasti dopravy odpadov (vystupovanie vodičov, kvalita a správnosť dokladov, kvalita vykonanej práce/služby, technický stav vozidiel a kontajnerov)
 12. VýborneVeľmi dobreDobreDostatočneNedostatočne

 13. Aký je prístup našich zamestnancov (spoločnosti) k dodržiavaniu požiadaviek BOZP a OPP?
 14. VýborneVeľmi dobreDobreDostatočneNedostatočne

 15. Aký je prístup našich zamestnancov (spoločnosti) k ochrane ŽP a dodržiavaniu pravidiel/požiadaviek odpadového hospodárstva?
 16. VýborneVeľmi dobreDobreDostatočneNedostatočne


III. Vedeli by ste odstupňovať svoju celkovú spokojnosť so službami, ktoré Vám poskytuje naša spoločnosť Marius Pedersen, a.s. ?

Maximálna spokojnosťSpokojnosťMierna nespokojnosťNespokojnosť

IV. Aké zmeny by ste privítali vo výkone a poskytovaní našich služieb? Čo by ste zmenili, vylepšili, odporučili, aby sme splnili Vaše potreby a očakávania?V. Čo sa Vám najviac páči/vyhovuje na existujúcich, resp. podobných službách konkurenčných firiem?VI. Odporučili by ste našu spoločnosť ostatným?VII. Hodnotená prevádzka resp. región:

Na záver si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nás i v budúcnosti kedykoľvek informovali o vzniknutých nedostatkoch a problémoch, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu nami dodávaných služieb, a  v konečnom dôsledku tak mohli mať nepriaznivý vplyv na našu budúcu spoluprácu.

Vyplnený dotazník môžete tiež poslať:

 

 • poštou na adresu: Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín
 • mailom na: dotazniky@mariuspedersen.sk
 • alebo ho odovzdajte zástupcovi našej spoločnosti na našej najbližšej pobočke

 

Stiahnuť dotazník

 

S úctou,

Marius Pedersen a.s.

Vaše odpovede, ako aj Vaše osobné a pracovné údaje, ktoré nám formou tohto dotazníka zveríte, budú použité LEN PRE NAŠU INTERNÚ POTREBU a nebudú dané k dispozícii žiadnym tretím osobám.