22. apríl 2021: DEŇ ZEME V ČASE PANDÉMIE (a vo farbách recyklácie)

Každoročná spolupráca s AS Trenčín pri príležitosti Dňa Zeme dostala tento rok trošku inú podobu. Už tradičné a obľúbené zbieranie odpadkov, do ktorého klub vždy v apríli s elánom zapája žiakov svojej futbalovej akadémie This is my sen, vystriedala tentokrát fotokampaň s členmi prvoligového tímu.

Napriek celosvetovej epidemickej situácii je totiž stále aktuálne upozorniť aj na situáciu v oblasti ekológie, životného prostredia a recyklácie.

Ďakujeme AS Trenčín aj hráčom za spoluprácu, osvetu a ich záujem o tieto témy, ktoré sú našej spoločnosti i nám osobne blízke.

„AS Trenčín sa aj tento rok s podporou spoločnosti Marius Pedersen zapája do projektu pri príležitosti Dňa Zeme. Ten si tradične pripomíname 22. apríla. Aj prostredníctvom tohto spojenia chceme upozorniť na nezvratné dopady zmeny klímy v spojitosti s ničením životného prostredia. Každoročne do projektu zapájame žiakov našej futbalovej akadémie This is my sen Academy s cieľom podporiť ich všeobecný rozhľad a vzdelanie. Napriek nepriaznivej pandemickej situácii sme chceli aj rok 2021 venovať ekologickej osvete. Preto sme hľadali nové komunikačné možnosti. Do projektu sme napokon zapojili šesticu členov prvoligového tímu. Jakub Kadák, Abdul Zubairu, Ahmad Ghali, Samuel Lavrinčík, Artur Gajdoš a Lucas Demitra nám pomohli predstaviť všetky farby recyklácie…“