as trenčín deň zeme

Deň Zeme s AS Trenčín

Upratané okolie, vyčistený breh Váhu a jazierka na Trenčianskom Ostrove. Spolu s mladými talentami AS Trenčín sme v piatok 21. apríla 2017 strávili pekný a zmysluplný čas.

Akcia sa konala pri príležitosti Dňa zeme (22.apríl), ktorý ľudí upozorňuje na dôsledky ničenia životného prostredia. Priložili sme ruku k dielu, urobili sme niečo pre seba, pre prírodu. A najmä pre lepší a krajší život na našej Zemi. Okrem toho sme sa zabavili smeťobalom.

Cieľom bola aj osveta pre všetky generácie – naučiť ľudí chrániť si to, čo sme si len požičali od budúcich generácii – našu planétu. Veríme, že sa nám to podarilo.

“Zem je to, čo máme všetci spoločné.” Wendell Berry