Deň lesov v Antostále

Dňa 27.5.2017 sa prevádzka Marius Pedersen Trenčín aktívne zúčastnila Prezentačného dňa lesnej pedagogiky v Antonstále. Aktivity na jednotlivých stanovištiach ukázali spoločnú tímovú prácu, plnú nápadov. Samotní účastníci podujatia – deti s učiteľmi priamo v Antonstále dali najavo veľkú spokojnosť.
Akciu navštívila aj pani Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva, ktorá sa pristavila pri každom stanovišti a prejavila záujem o diskusiu o životnom prostredí nielen so žiakmi a učiteľmi, ale aj so zástupcami jednotlivých zúčastnených firiem a združení.