zmesový komunálny odpad

Vývoz odpadu v meste Trenčín počas sviatkov

Upozorňujeme občanov, že vývozy komunálneho odpadu sa v 52. týždni roka 2017 a v 1. týždni roka 2018 posunú o jeden deň – pondelkové (25. 12.) na utorok, utorkové na stredu, atď. Piatkové vývozy (29. 12.) sa posunú na sobotu 30. 12. 2017.
To isté platí aj pre týždeň od pondelka 1. 1. 2018. Rovnako bude posunutý aj vývoz vriec s plastami v prvom týždni roka 2018. Vývoz pripadajúci na pondelok 1. 1. bude realizovaný v utorok 2. 1., atď.

Upozorňujeme tiež, že oba zberné dvory v Trenčíne budú počas sviatkov (v pondelok 25. 12., v utorok 26. 12., v sobotu 30. 12. 2017 a v sobotu 6. 1. 2018) zatvorené a v sobotu 23. 12. 2017 otvorené len do 12.00 hodiny.
V ostatné dni budú otvorené nasledovne: zberný dvor na Zlatovskej ulici od 6.30 do 17.30 h, pre odovzdanie drobného stavebného odpadu do 17.00 h. a zberný dvor na Soblahovskej ulici od 8.00 do 17.30 h, pre odovzdanie drobného stavebného odpadu do 17.00 h.