Zimná údržba 2017/2018

Za účelom zimnej údržby 2017/2018 došlo na základe návrhu zástupcov mesta Trenčín k rozdeleniu ciest na území mesta Trenčín. Bol schválený Operačný plán zimnej údržby ciest podľa jednotlivých správcov, aby boli cesty plynulo zjazdné a bezpečné v bežných, mimoriadnych i kalamitných podmienkach. Výkon zimnej údržby bude vykonávaný v nepretržitom režime, t.j. 24 hodín denne vrátane dní pracovného voľna, a tiež počas sviatkov.
Zimné obdobie na cestách Trenčianskeho kraja trvá od polovice novembra 2017 do konca marca 2018.