Trenčín

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Trenčín, Zlatovská č. 2200

Prevádzka Marius Pedersen, a.s. Trenčín zabezpečuje služby v oblasti odpadového hospodárstva, bežnú a zimnú údržbu komunikácií a služby v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň pre mesto Trenčín, okolité obce a podnikateľské subjekty.

Zoznam činností:

V oblasti odpadov:

 • preprava odpadov
 • prevádzkovanie zberného dvora odpadov
 • komunálne odpady
 • druhotné suroviny
 • nebezpečné odpady (tuhé, tekuté, elektroodpad)
 • zneškodňovanie odpadov

Údržba komunikácií:

 • zimná údržba komunikácií
 • asfaltovanie, oprava komunikácií, čistenie komunikácií, dopravné značenie, strojné čistenie, zber psích exkrementov
 • bežná údržba komunikácií

Starostlivosť o zeleň:

 • údržba zelene ( mesto TN a okolie mesta TN )
 • údržba a starostlivosť o lesopark Brezina
 • kosenie, hrabanie, starostlivosť o dreviny a kvety na území mesta TN
 • starostlivosť o detské ihriská
 • ťažobná a pestebná činnosť

Zvozový kalendár mesta Trenčín na rok 2017
Harmonogram separovaného zberu v meste Trenčín 1. polrok 2017

Harmonogram vývozu bioodpadu v meste Trenčín v roku 2017
Harmonogram vývozu bioodpadu v roku 2017

Zoznam odpadov, s ktorými je prevádzka Trenčín oprávnená nakladať
Zoznam ostatných odpadov, s ktorými je prevádzka Trenčín, Zlatovská oprávnená nakladať
Zoznam nebezpečných odpadov, s ktorými je prevádzka Trenčín, Zlatovská oprávnená nakladať
Zoznam odpadov povolených odovzdávať na Zbernom dvore Soblahovská, Trenčíne

Info k odpadovým vreciam:
V situáciách, keď majú občania viac komunálneho odpadu ako sa im zmestí do smetnej nádoby, môžu si na Klientskom centre v Trenčíne zakúpiť 100 l čierne, logom označené vrecia. Viac info podajú občanom na Klientskom centre v Trenčíne.


Prevádzkové hodiny – Zberný dvor Zlatovská
Prevádzkové hodiny – Zberný dvor Soblahovská:
Pondelok6:30-17:30Pondelok8:00-17:30
Utorok6:30-17:30Utorok8:00-17:30
Streda6:30-17:30Streda8:00-17:30
Štvrtok6:30-17:30Štvrtok8:00-17:30
Piatok6:30-17:30Piatok8:00-17:30
Sobota6:30-17:30Sobota8:00-17:30
Priamy odber odpadov od obyvateľov mesta Trenčín

UPOZORNENIE

Zberné dvory budú počas veľkonočných sviatkov čase od 14.4.2017 do 17.4.2017 zatvorené!

Kontakt

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Trenčín
Zlatovská 2200, 911 05 Trenčín
Tel./Fax.: 032 640 13 40, Tel.: 032 652 06 15
Zberný dvor Soblahovská, Tel.: 0902 999 458
Zberný dvor Zlatovská, Tel.: 0902 999 446
e-mail: mptn@mariuspedersen.sk

Aktuality

http://www.mariuspedersen.sk/aktuality/spolupraca-marius-pedersen-so-zakladnou-skolou-potocna/

http://www.mariuspedersen.sk/aktuality/otvorenie-noveho-zberneho-dvora-trencin/