Trenčín

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Trenčín, Zlatovská č. 2200

Prevádzka Marius Pedersen, a.s. Trenčín zabezpečuje služby v oblasti odpadového hospodárstva, bežnú a zimnú údržbu komunikácií a služby v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň pre mesto Trenčín, okolité obce a podnikateľské subjekty.

Zoznam činností:

V oblasti odpadov:

 • preprava odpadov
 • prevádzkovanie zberného dvora odpadov
 • komunálne odpady
 • druhotné suroviny
 • nebezpečné odpady (tuhé, tekuté, elektroodpad)
 • zneškodňovanie odpadov

Údržba komunikácií:

 • zimná údržba komunikácií
 • asfaltovanie, oprava komunikácií, čistenie komunikácií, dopravné značenie, strojné čistenie, zber psích exkrementov
 • bežná údržba komunikácií

Starostlivosť o zeleň:

 • údržba zelene ( mesto TN a okolie mesta TN )
 • údržba a starostlivosť o lesopark Brezina
 • kosenie, hrabanie, starostlivosť o dreviny a kvety na území mesta TN
 • starostlivosť o detské ihriská
 • ťažobná a pestebná činnosť

Zvozový kalendár mesta Trenčín na rok 2017
Harmonogram separovaného zberu v meste Trenčín 1. polrok 2017

Harmonogram vývozu bioodpadu v meste Trenčín v roku 2017
Harmonogram vývozu bioodpadu v roku 2017

Zoznam odpadov, s ktorými je prevádzka Trenčín oprávnená nakladať
Zoznam ostatných odpadov, s ktorými je prevádzka Trenčín, Zlatovská oprávnená nakladať
Zoznam nebezpečných odpadov, s ktorými je prevádzka Trenčín, Zlatovská oprávnená nakladať
Zoznam odpadov povolených odovzdávať na Zbernom dvore Soblahovská, Trenčíne

Info k odpadovým vreciam:
V situáciách, keď majú občania viac komunálneho odpadu ako sa im zmestí do smetnej nádoby, môžu si na Klientskom centre v Trenčíne zakúpiť 100 l čierne, logom označené vrecia. Viac info podajú občanom na Klientskom centre v Trenčíne.


Prevádzkové hodiny – Zberný dvor Zlatovská
Prevádzkové hodiny – Zberný dvor Soblahovská:
Pondelok6:30-17:30Pondelok8:00-17:30
Utorok6:30-17:30Utorok8:00-17:30
Streda6:30-17:30Streda8:00-17:30
Štvrtok6:30-17:30Štvrtok8:00-17:30
Piatok6:30-17:30Piatok8:00-17:30
Sobota6:30-17:30Sobota8:00-17:30
Priamy odber odpadov od obyvateľov mesta Trenčín

UPOZORNENIE

Vážení občania, dňa 8. mája (sviatok) sa bude realizovať vývoz komunálneho odpadu podľa harmonogramu, t.j. nič sa neruší a neprekladá!

Kontakt

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Trenčín
Zlatovská 2200, 911 05 Trenčín
Tel./Fax.: 032 640 13 40, Tel.: 032 652 06 15
Zberný dvor Soblahovská, Tel.: 0902 999 458
Zberný dvor Zlatovská, Tel.: 0902 999 446
e-mail: mptn@mariuspedersen.sk

Aktuality

http://www.mariuspedersen.sk/aktuality/spolupraca-marius-pedersen-so-zakladnou-skolou-potocna/

http://www.mariuspedersen.sk/aktuality/otvorenie-noveho-zberneho-dvora-trencin/